SuperBrand

management

Hoe wil je graag gezien worden als bedrijf en komt dit overeen met je daadwerkelijke identiteit? Een sterke identiteit zorgt ervoor dat klanten voor jou kiezen en niet voor de talloze andere aanbieders. Het is dus van belang dat je als bedrijf een identiteit uitdraagt waar de gehele organisatie in gelooft en zich naar gedraagt. Dan ben je een sterk merk.

Services

Basic

U krijgt inzicht in de huidige identiteit van de organisatie. De identiteit zoals medewerkers dit ervaren in een mooie overzichtelijke afbeelding, passend bij het merk. Middels een anoniem online onderzoek wordt de kracht van de organisatie achterhaald en worden er inzichten verwerft over de huidige waarde propositie van de organisatie.

Premium

Samen met u zullen we een verbeterplan opstellen om tot een sterke identiteit te komen. Met de inzichten die zijn verworven uit het anonieme online onderzoek wordt een brainstormsessie gerealiseerd. Hierin wordt men geconfronteerd, geïnspireerd en gemotiveerd met de huidige identiteit. Er worden handvatten aangereikt om de gewenste identiteit de realiseren.

Advanced

Wij zullen er zorg voor dragen dat het verbeterplan gerealiseerd wordt. Met behulp van een projectteam zullen de huidige en de gewenste identiteit tot elkaar komen. Het dichten van deze kloof zorgt voor een gezamenlijke identiteit. Met een gezamenlijke identiteit sta je sterk als organisatie. Het maakt je uniek en herkenbaar!

‘Living your company’s brand, inside and outside’

Philosophy

Als organisatie heb je een voorstelling van hoe je gezien wilt worden door jouw relaties, of dit nou consumenten of andere organisaties zijn. Misschien heb je zelfs kernwaarden geformuleerd die je nastreeft, zoals integriteit of openheid. Je wilt hiermee dat jouw relatie jou ervaart als transparant, eerlijk en ethisch. Het is je identiteit, waar je voor staat en wat jou uniek maakt.

Echter, hoe jouw relaties jou ervaren is niet alleen afhankelijk van de marketing activiteiten, die naadloos aansluiten bij de kernwaarden, van jouw organisatie. Sterker nog, de perceptie van jouw organisatie is voor een groot deel afhankelijk van hoe jouw medewerkers de organisatie ervaren en hoe zij dit uitdragen naar de buitenwereld.

Dus, of relaties jouw identiteit als organisatie ervaren zoals je dat bedoeld hebt, is afhankelijk van je medewerkers die contact hebben met anderen. Dragen jouw medewerkers de unieke waarden die horen bij jouw identiteit ook daadwerkelijk uit?

Je daadwerkelijke identiteit, hoe je medewerkers de identiteit ervaren, kan afwijken van je gewenste identiteit. Als je een bepaald imago wenst bij je relaties, is het dus van belang dat je medewerkers deze ook uitdraagt.

Een eerste stap in dit proces is om de daadwerkelijke identiteit van de organisatie in kaart te brengen en deze te vergelijken met de gewenste identiteit. Van daaruit kunnen er oplossingen gevonden worden waarbij betrokkenheid en eigenaarschap centraal staan. Een krachtige organisatie van binnenuit.

‘Living your company’s brand, inside and outside’

About me

Tijdens mijn studies en ervaringen binnen organisaties kwam ik erachter dat er regelmatig een kloof bestaat tussen hoe directie/management de organisatie ervaart en hoe medewerkers de organisatie ervaren. Hierdoor ontstaat er een letterlijke afstand tot elkaar, maar ook tot de gezamenlijke missie van de organisatie.

De overvloed aan aanbieders zorgt ervoor dat je als organisatie onderscheidend moet zijn om op te vallen en een verschil te maken.

Ik geloof dat als er binnen de organisatie een sterke identiteit is waar iedereen in gelooft en waar iedereen zich met passie en toewijding hard voor maakt, je als organisatie de wereld aan je voeten hebt.